Privacy verklaring AVG Swiebel Bouwservice BV - Swiebel Bouwservice B.V. Aannemersbedrijf in Delfgauw en Barendrecht

scheidingsteken
Wesley Swiebel - Aannemer - Delfgauw
Facebook
Aangesloten bij :
Ga naar de inhoud
scheidingsteken
Scheidingsteken

Swiebel Bouwservice BV , gevestigd aan de Neherkade 2262 2521RN Den Haag
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.info@swiebel-bouwservice.nl
Swiebel Bouwservice B.V
Neherkade 2262
2521RN Den Haag
Telefoon 06-22958755

P.J.Swiebel is de Functionaris Gegevensbescherming van Swiebel Bouwservice BV. Hij is te bereiken via e-mail: info@swiebel-bouwservice.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Swiebel Bouwservice BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer.
 • BTW nummer.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@swiebel-bouwservice.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Swiebel Bouwservice BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het verstrekken van aanbiedingen.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • SwiebelBouwservice BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Swiebel Bowservice B.V.neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, Swiebel Bouwservice B.V. gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 • Microsoft Office 2016 pakket voor e-mail, tekstverwerking, rekensheets en database retrieval
 • Davilex Boekhouden.
 • Dropbox
 • Pharos
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Swiebel Bouwservice B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
Adres > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
E-mailadres > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
Telefoonnummer > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
BTW nummer > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Swiebel Bouwservice B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Swiebel Bouwservice B.V. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Swiebel Bouwservice BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar e-mail: info@swiebel-bouwservice.nl
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.
Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek

Swiebel Bouwservice B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Swiebel Bouwservice B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via e-mail: info@swiebel-bouwservice.nl
scheidingsteken
scheidingsteken
MENU
Bekijk ons werk op facebook
Openingstijden
Maandag      -     7:00 uur t/m 17:00 uur
Dinsdag      -     7:00 uur t/m 17:00 uur
Woensdag   -    7:00 uur t/m 17:00 uur
Donderdag   -    7:00 uur t/m 17:00 uur
Vrijdag        -    7:00 uur t/m 17:00 uur
Zaterdag   en  Zondag  -   Gesloten

Wesley Swiebel - Aannemer
Swiebel Bouwservice BV
De Verlengde Spiegelmakerstraat 59-61
2645LZ  Delfgauw
Nederland
Vestiging Delfgauw     : (031) 0622958755
Vestiging Barendrecht : (031) 0622807573
Contact
Swiebel Bouwservice B.V. © 2020. All rights reserved.
Terug naar de inhoud